Svetlo sveta som uzrel v krásnom kraji Slovenska na Záhorí. Už od svojich 4 rokov som podľa rodičov prejavoval veľký záujem o hudbu. Na základe toho stará matka a moja mamička spravili potrebné kroky a to aby som začal navštevovať Ľudovú školu umenia v Skalici, mal vlastný hudobný nástroj, pôsobil v divadelnom krúžku a školskom spevokole. Za toto som im nesmierne vďačný.
Od roku 1972 som začal pôsobiť v miestnej hudobnej skupine. Hrávalo sa po širokom okolí a už vtedy sa rodili zárodky mojej budúcej tvorby. Začal som pracovať na textoch a to bol už len skok k úplnej vlastnej tvorbe. Ako prvé bolo spracované CD pod názvom „Môjmu kraju“, je venované Záhoriu, ktoré mám nadovšetko rád. Ďalšie CD „To Slovensko“ a „Nerob si ilúzie“ sú inšpirované životnou skúsenosťou a veľkou podporou mojej manželky Denisky.