adresa: Jozef Novák – JONOVA
Mlynarovičova 24, 851 03  Bratislava
telefón: +421 (903) 218 636
e-mail: info@jonova.sk
www stránka: http://jonova.sk